Parinieuws

We werken het gehele schooljaar aan de veiligheid op en rondom onze school. Bij de start van het nieuwe schooljaar willen we toch graag extra aandacht vragen voor de gewijzigde verkeerssituaties en vragen dit te bespreken met uw kind.

Nieuw circulatieplan

Vanaf 28/08/2016 is het nieuwe circulatieplan in voege. Dat zorgt voor aanpassingen in rijrichtingen, parkeren etc. Hierdoor kan en mag u niet meer parkeren op het Damiaanplein. Het plein maakt nu deel uit van de autoluwe zone en is bedoeld als een veilige plek voor de schoolgaande kinderen, jongeren, buurtbewoners en bezoekers. We gaan ervan uit dat dit ook uw bezorgdheid is en u daar actief aan meewerkt. Meer info vindt u op de website van de Stad Leuven: http://www.leuven.be/leven/mobiliteit-openbare-werken/circulatieplan/index.jsp.

Duurzaam naar school

In de geest van de autoluwe binnenstad willen we ook vragen om – indien mogelijk – op een duurzame manier naar school te komen: te voet, met de step, met de bus of met de fiets. Er is voldoende fietsenstalling op school. Hebt u daarover nog ideeën en suggesties, laat het ons weten.
Komt u, uit noodzaak, toch met de wagen: het is goed om op tijd te vertrekken en uw auto te parkeren op wandelafstand van de school (R. Vandervaerenlaan, eerste deel Janseniusstraat, Kapucijnenvoer, etc.) en dan te voet met uw kind(eren) naar school te gaan.

Ter hoogte van de Octopuspaal (kruising R. Vandervaerenlaan en Janseniusstraat) is het niet de bedoeling dat auto’s op de rijweg stoppen en kinderen laten uitstappen. Dit zorgt voor een onveilige situatie voor fietsers en voetgangers en het belemmert het achterliggend verkeer, waardoor het bij iedereen ergernis opwekt.

We zijn ervan overtuigd dat onze bezorgdheid voor de veiligheid van de schoolgaande kinderen wederzijds is.

“Samen voor een fijne en veilige start.”