Parinieuws

De meeste kinderen uit de lagere school zetten een helm op als ze  fietsen en dragen een fluohesje in donkere dagen.  Maar eens in de middelbare school zijn er nog maar weinig leerlingen die dit doen.  Om allerlei redenen vinden ze dit ‘not done’.

Vanuit deze vaststelling kwam de ouderraad van Paridaens enkele jaren geleden op het idee om acties op te zetten rond verkeersveiligheid. We willen de leerlingen van Paridaens stimuleren om zo veilig mogelijk door het verkeer te fietsen en te wandelen.

Zo organiseren we in de ‘donkere maanden’ prikacties. Aan de schoolpoort checken we of de leerlingen een helm en/of reflecterend materiaal dragen. Wie in orde is, wordt beloond met een chocolaatje en maakt ook kans om filmtickets te winnen. We worden hierbij geholpen door enthousiaste leerlingen uit de eerste graad.

Eén keer per maand zorgen we voor een verkeerstip op de schermen op school. In één of enkele dia’s maken we de leerlingen attent op gevaarlijke situaties en geven we tips over hoe hiermee om te gaan.

Elk jaar plaatsen we op de fietsen van nieuwe leerlingen spaakreflectoren: kleine buisjes van reflecterend materiaal, die je op de spaken kan klikken. Overdag zie je ze nauwelijks, maar als er in het donker licht op schijnt, vallen ze des te meer op!

Om onze acties ook onder de aandacht van de ouders te brengen, verkochten we bij de laatste oudercontacten fietslampjes en spaakreflectoren tegen inkoopprijs. We hopen immers dat ook ouders hun kinderen blijven stimuleren om hun zichtbaarheid in het verkeer te vergroten.

Bij onze acties werken we waar mogelijk samen met het mobiliteitsteam van de leerlingenraad kwadraat en met het team mobiliteit en  verkeersveiligheid van de leerkrachten van Paridaens. Zo hopen we , samen met alle ouders, er voor te zorgen dat onze leerlingen zich zo veilig mogelijk door het verkeer bewegen.

 

Werkgroep Veilig Verkeer

Ouderraad Paridaens