Ter Bank

TER BANK INCLUSIEF PARIDAENS - EEN VORM VAN INCLUSIE TUSSEN BUITENGEWOON EN GEWOON ONDERWIJS

terbank2

Op 27 januari 2014 startten Ter Bank en Paridaens met het inclusieproject. Een klas van Ter Bank, 8 leerlingen, komt elke maandag naar Paridaens. De leraren van Ter Bank geven les aan hun leerlingen. De pauzes brengen de leerlingen samen door. Ze eten ‘s middags in de refter of de oude feestzaal.

Daarna is er gelegenheid voor een gezamenlijke middagactiviteit. Deze activiteiten worden georganiseerd door de leerlingen van humane wetenschappen of van de leerlingenraad.

De leraren van Ter Bank en een leraar van Paridaens zijn hierbij aanwezig om de leerlingen te motiveren en te coachen.

Het doel van dit project is inclusief onderwijs vorm te geven op een manier die niet onmiddellijk ingrijpt op het lesgebeuren.

De leerlingen van beide scholen komen door dezelfde schoolpoort, eten in dezelfde refter, hebben pauze in dezelfde zaal of speelplaats. Ze leren elkaar kennen, waarderen en doen samen leuke activiteiten.

Waar mogelijk kunnen de leerlingen van Ter Bank ook aansluiten in bepaalde (creatieve) lessen. Samen naar een toneelvoorstelling gaan met nabespreking en een gezamenlijke, culturele uitstap; ook dit behoort tot de mogelijkheden.

terbank4
terbank3

Het project kadert perfect in het pedagogisch project van Paridaens waarin onder de pijler ‘christelijke inspiratie’ letterlijk te lezen staat: directie en personeel leven een aantal ethische en evangelische waarden en attitudes voor en roepen de leerlingen op tot beleving ervan. Het gaat hier om respect voor de andere, verdraagzaamheid, mildheid, dienstbaarheid, solidariteit, medeleven met de zwakke, omgaan met onvolkomenheid, …

We geloven in dit kleinschalige, waardevolle project van integratie dat navolging kent in andere secundaire scholen. De reacties van leerlingen, leraren, ouders zijn steeds zeer positief.