Team Peters en Meters

Meters en Peters

Iedereen herinnert zich nog de eerste kennismaking met Paridaens. De eerstejaars krijgen een warm welkom.

‘Peters en meters’ zorgt ervoor dat jonge Parimanen zich snel thuis voelen.