Parinieuws

Team cultuur van de leerlingenraad  had op Halloween een Halloween filmavond georganiseerd, de feestzaal werd daarvoor gepast versierd.