Projecten

PLUS

PLUS-PROJECTEN

1ste jaar Moderne Wetenschappen
Taal, cultuur en maatschappij – programmeren – wetenschap en techniek

Tijdens de PLUS-uren zetten we duidelijk een ‘plus’ bij een heleboel zaken. Via vak- en klasoverschrijdend projectwerk gaan eerstejaars onder begeleiding van een team leerkrachten (co-teaching) gedurende twee uren per week zelfstandig aan de slag. Zij stellen zelf vragen en worden uitgedaagd om op zoek te gaan naar inzichten, antwoorden en verbanden. Centraal staan volgende doelstellingen: Probleemoplossend leren denken – Leren creatief, abstract en kritisch redeneren – Uitvoeren en uitdenken – Samenwerken en samen denken.

Flexi-uren

FLEXI-UREN

1ste jaar Moderne Wetenschappen
Frans – Wiskunde

Eén lesuur per week hebben twee moderne klassen een uur Frans en een uur wiskunde op hetzelfde moment. We voegen deze klassen, waar twee leerkrachten lesgeven, samen en zetten er nog een derde leerkracht bij. Deze drie leerkrachten Frans of wiskunde gaan heel gedifferentieerd werken: sterke leerlingen kunnen samen gezet worden en krijgen een uitdagende opdracht of verdiepingsoefeningen, wie nog extra uitleg nodig heeft bij een onderdeel, kan geholpen worden, er is aandacht voor bijsturen en remediëren enz. Dat hoeft niet altijd na de les of in een systeem van inhaallessen, maar kan ook op deze manier. Het is logisch dat niet iedereen elk leerstofonderdeel altijd op hetzelfde tempo verwerkt.  Zo willen we het maximum uit onze leerlingen halen, maar hen ook maximaal ondersteunen als dat nodig is.

MEP

KRAS

3e graad
Maatschappij

Kras is een discussie- en rollenspel dat al 40 jaar jongeren rond actuele thema’s samenbrengt. In het schooljaar 2017 – 2018  start ook Paridaens met het project, vertegenwoordigd door enkele leerlingen uit de derde graad. Samen met vijf andere Leuvense scholen zal er dit jaar gewerkt worden rond het thema ‘migratie’.
Hoe gaat het concreet in zijn werk? Tijdens enkele debatten zullen de leerlingen de stem van bedrijven, landen of organisaties over migratie moeten verdedigen. Zo kunnen ze in de huid kruipen van de Verenigde Staten, die zeer kritisch staan tegenover migranten en vluchtelingen; of debatteren ze als een Malinees gezin dat vlucht van oorlogsgeweld.
Op 4 mei trekken ze met enkele voorstellen een hele dag naar Brussel om de thematiek aan te kaarten bij enkele politici uit de Kamer, de Senaat en het Vlaams Parlement.

Studiekeuze project

ACTUA

5de jaar
Actualiteit

Kritische, wakkere burgers zijn nodig in onze maatschappij. In het vak Actua komen zowel nationale als mondiale thema’s aan bod met gebruik van verschillende interactieve werkvormen. Dit vak, dat er is gekomen op vraag van de leerlingen zelf, wil horizonverruimend zijn en hen helpen groeien om met een doordachte blik naar de maatschappij te kijken.

juniorcollegestem

JUNIOR COLLEGE KU Leuven

6de jaar
STEM – Humanities

Vanaf het tweede semester sluit elke zesdejaar aan bij het Junior College STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics) of bij het Junior College Humanities (filosofie, recht, theologie, …). We werken via diverse werkvormen met uitdagend lesmateriaal, ontwikkeld door de KU Leuven, en slaan zo de brug naar het hoger onderwijs. Horizonverruimend en een mooie kennismaking met de academische wereld. Het startschot geven we op een Junior College-dag: we gaan naar een universitaire aula en luisteren naar de inleidende lezingen van professoren.

Onderzoeksproject

ONDERZOEKSCOMPETENTIES

6de jaar
Alle richtingsvakken: onderzoeksprojecten

De zesdejaars schaven in twee projecten hun onderzoeksvaardigheden bij binnen hun  richtingsvakken. Ze doorlopen zelfstandig alle fasen van een onderzoeksproces: van het formuleren van een relevante en afgebakende onderzoeksvraag tot het presenteren van hun wetenschappelijk verslag.

Inclusie

INCLUSIE-PROJECT

Ter Bank
Doorheen heel de school

TiP – Ter Bank inclusief Paridaens
Inclusief onderwijs op maandag. Klas Kris van Ter Bank en de leerlingen van Paridaens leven zich op een leuke, creatieve manier samen uit. Ze gaan naar toneel, dansen, zingen, maken kunst…

LEER

STUDIEKEUZEBEGELEIDING

Einde van elke graad
Studiekeuze

Studiekeuze

TeamSoireeCulturee

LEERLINGENRAAD

Alle Jaren
Allerlei activiteiten en acties

Vanaf het eerste tot en met het zesde jaar laten onze leerlingen hun stem horen en participeren zij actief mee aan het schoolleven. De eerste graad verzamelt zich in ‘leerlingenraadkwadraat’. Meer dan 100 leerlingen uit de tweede en derde graad engageren zich in verschillende teams en werken overkoepelende leerlingenraad. Onze school bruist van initiatief en engagement.

X