Projecten

PLUS

HORIZONUREN EERSTE JAAR

1ste jaar optie Latijn en optie Flex

We houden van nieuwsgierige leerlingen die op verkenning durven gaan, ook in nog onbekende studiedomeinen. Dit kan volop tijdens de horizonuren. Je doorloopt verschillende modules waarin je je telkens onderdompelt in een ander domein. Terugblikken en nadenken over je ervaringen doe je in het vak Mens en Samenleving. Op die manier sta je sterker in je keuze voor een major (en minor) in het tweede jaar.

Flexi-uren

FLEXUREN

1ste jaar optie Flex
Frans – Wiskunde – Nederlands

Een aantal uren per weken laten we je voor Nederlands, Frans en wiskunde je eigen traject kiezen. Dat noemen we flexuren. Er zijn 3 vakleraren aanwezig die samen met jou een aanbod samenstellen en je begeleiden bij je opdrachten. Op die manier leer je plannen en jezelf inschatten. Je moet je niet strikt aan één lesuur per vak te houden. Je kan in samenspraak met je leraren zelf beslissen wat je in welke volgorde doet.
Bovendien kan je op je eigen tempo en niveau aan de slag. Heb je nood aan een uitdaging? Dan kan je aan de slag met een verdiepende of complexere opdracht voor wiskunde, Nederlands of Frans. Heb je nood aan wat extra uitleg? Eventjes terugspoelen, wat herhalen en extra inoefenen om terug verder te kunnen, ook daar zal zeker plaats voor zijn.
Je zal tot op zekere hoogte ook zelf kunnen beslissen hoe je een opdracht uitvoert: soms werk je liever alleen, soms eerder in een groepje. Je kan dus flexibel omspringen met je tempo, planning en aanpak. Je leraren bespreken met jou ook je werkhouding en je oefeningen. Zo krijg je een goed beeld van wat je kan. Je leerkrachten staan klaar om je te helpen of uit te dagen. Maar het initiatief komt vooral van jou: je leert je traject zelf in handen te nemen en keuzes te maken.

Studiekeuze project

ACTUA

5de jaar
Actualiteit

Kritische, wakkere burgers zijn nodig in onze maatschappij. In het vak Actua komen zowel nationale als mondiale thema’s aan bod met gebruik van verschillende interactieve werkvormen. Dit vak, dat er is gekomen op vraag van de leerlingen zelf, wil horizonverruimend zijn en hen helpen groeien om met een doordachte blik naar de maatschappij te kijken.

juniorcollegestem

JUNIOR COLLEGE KU Leuven

6de jaar
STEM – Humanities

Vanaf het tweede semester sluit elke zesdejaar aan bij het Junior College STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics) of bij het Junior College Humanities (filosofie, recht, theologie, …). We werken via diverse werkvormen met uitdagend lesmateriaal, ontwikkeld door de KU Leuven, en slaan zo de brug naar het hoger onderwijs. Horizonverruimend en een mooie kennismaking met de academische wereld. Het startschot geven we op een Junior College-dag: we gaan naar een universitaire aula en luisteren naar de inleidende lezingen van professoren.

Onderzoeksproject

ONDERZOEKSCOMPETENTIES

6de jaar
Alle richtingsvakken: onderzoeksprojecten

De zesdejaars schaven in twee projecten hun onderzoeksvaardigheden bij binnen hun  richtingsvakken. Ze doorlopen zelfstandig alle fasen van een onderzoeksproces: van het formuleren van een relevante en afgebakende onderzoeksvraag tot het presenteren van hun wetenschappelijk verslag.

Inclusie

INCLUSIE-PROJECT

Ter Bank
Doorheen heel de school

TiP – Ter Bank inclusief Paridaens
Inclusief onderwijs op maandag. Klas Kris van Ter Bank en de leerlingen van Paridaens leven zich op een leuke, creatieve manier samen uit. Ze gaan naar toneel, dansen, zingen, maken kunst…

LEER

STUDIEKEUZEBEGELEIDING

Einde van elke graad
Studiekeuze

Studiekeuze

TeamSoireeCulturee

LEERLINGENRAAD

Alle Jaren
Allerlei activiteiten en acties

Vanaf het eerste tot en met het zesde jaar laten onze leerlingen hun stem horen en participeren zij actief mee aan het schoolleven. De eerste graad verzamelt zich in ‘leerlingenraadkwadraat’. Meer dan 100 leerlingen uit de tweede en derde graad engageren zich in verschillende teams en werken overkoepelende leerlingenraad. Onze school bruist van initiatief en engagement.

X