Projecten

digisprong2

DIGISPRONG

1ste – 3de – 5de jaar

Het schooljaar 2022-2023 zal gepaard gaan met de verdere uitrol van de digisprong: in het eerste, derde en vijfde jaar zullen alle leerlingen een laptop in bruikleen van de school krijgen. Na een proefproject dit schooljaar in een klas uit het derde jaar, kozen we voor een handige, duurzame 11-inch laptop met touchscreen en digipen die de leerlingen minstens drie jaar kunnen gebruiken.

CarmienMichelsSlamPoetry-2

HORIZONUREN EERSTE JAAR

1ste jaar optie Latijn en optie Flex

We houden van nieuwsgierige leerlingen die op verkenning durven gaan, ook in nog onbekende studiedomeinen. Dit kan volop tijdens de horizonuren. Je doorloopt verschillende modules waarin je je telkens onderdompelt in een ander domein. Terugblikken en nadenken over je ervaringen doe je in het vak Mens en Samenleving. Op die manier sta je sterker in je keuze voor een major (en minor) in het tweede jaar.

horizon-3

FLEXUREN

1ste jaar optie Flex
Frans – Wiskunde – Nederlands

Een aantal uren per weken laten we je voor Nederlands, Frans en wiskunde je eigen traject kiezen. Dat noemen we flexuren. Er zijn 3 vakleraren aanwezig die samen met jou een aanbod samenstellen en je begeleiden bij je opdrachten. Op die manier leer je plannen en jezelf inschatten. Je moet je niet strikt aan één lesuur per vak te houden. Je kan in samenspraak met je leraren zelf beslissen wat je in welke volgorde doet.

Bovendien kan je op je eigen tempo en niveau aan de slag. Heb je nood aan een uitdaging? Dan kan je aan de slag met een verdiepende of complexere opdracht voor wiskunde, Nederlands of Frans. Heb je nood aan wat extra uitleg? Eventjes terugspoelen, wat herhalen en extra inoefenen om terug verder te kunnen, ook daar zal zeker plaats voor zijn.

Je zal tot op zekere hoogte ook zelf kunnen beslissen hoe je een opdracht uitvoert: soms werk je liever alleen, soms eerder in een groepje. Je kan dus flexibel omspringen met je tempo, planning en aanpak. Je leraren bespreken met jou ook je werkhouding en je oefeningen. Zo krijg je een goed beeld van wat je kan. Je leerkrachten staan klaar om je te helpen of uit te dagen. Maar het initiatief komt vooral van jou: je leert je traject zelf in handen te nemen en keuzes te maken.

Cognitief 2

PROJECT COGNITIEF STERKE LEERLINGEN

Sinds het schooljaar 2021-2022 bieden we ook een traject aan voor cognitief sterke leerlingen. Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen nemen deel aan uitdagende onderzoeksprojecten, en worden geprikkeld om hun sociale interactieve vaardigheden te versterken.

MEAV 2

MEAV

3de jaar
Nederlands, artistieke vorming, maatschappelijke en economische vorming,

MEAV is een van de uitdagingen van de onderwijsmodernisering in de tweede graad. Dat nieuwe vak vullen we op onze school op een doordachte, innovatieve en enthousiaste manier in. In MEAV behalen de leerlingen maatschappelijke, economische en artistieke doelen in een talige context door de koppeling met het vak Nederlands. In blokken van twee of drie lesuren werken de leerlingen op een projectmatige manier aan relevante maatschappelijke projecten waarin ze steeds meer autonomie krijgen en waarbij burgerschap nagestreefd wordt. We proberen de leerlingen goesting te geven om te ondernemen, om hun creativiteit de vrije loop te laten en om de schoolmuren te doorbreken.

Enkele belangrijke pijlers in onze aanpak:

 1. Relevante maatschappelijke kwesties en economische kennis
  • Prikkelende vragen, zoals ‘Kan kunst de wereld verbeteren?’
  • Actuele maatschappelijke kwesties, zoals de vluchtelingenproblematiek of kinderrechten
  • Economische aspecten (sociale zekerheid, contracten, bezoek aan Wikifin Lab)
 1. Tijd
  • Twee of drie aaneensluitende lesuren
  • Voldoende tijd om een creatief eindproduct te realiseren
 1. Coachende lerarenteams
  • Begeleiding door meerdere lerarenteams
  • Multidisciplinair team van leraren
  • Intense interactie tussen leerlingen en leerkracht-coach
 1. Doorbreken van de schoolmuren
  • Samenwerken met externe partners, zoals de Maakleerplek in samenwerking met SOM, Ligo, 30cc, KADOC, Erfgoedcel Leuven
  • Stagiairs-kunstenaars op school via Luca School of Arts
Studiekeuze project

ACTUA

5de jaar
Actualiteit

Kritische, wakkere burgers zijn nodig in onze maatschappij. In het vak Actua komen zowel nationale als mondiale thema’s aan bod met gebruik van verschillende interactieve werkvormen. Dit vak, dat er is gekomen op vraag van de leerlingen zelf, wil horizonverruimend zijn en hen helpen groeien om met een doordachte blik naar de maatschappij te kijken.

juniorcollegestem

JUNIOR COLLEGE KU Leuven

6de jaar
STEM – Humanities

Vanaf het tweede semester sluit elke zesdejaar aan bij het Junior College STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics) of bij het Junior College Filosofie.

We werken via diverse werkvormen met uitdagend lesmateriaal, ontwikkeld door eigen leerkrachten en de KU Leuven, en slaan zo de brug naar het hoger onderwijs. Horizonverruimend en een mooie kennismaking met de academische wereld. Het startschot geven we op een Junior College-dag: we gaan naar een universitaire aula en luisteren naar de inleidende lezingen van professoren.

Onderzoekscompetenties

ONDERZOEKSCOMPETENTIES

6de jaar
Alle richtingsvakken: onderzoeksprojecten

De zesdejaars schaven in twee projecten hun onderzoeksvaardigheden bij binnen hun richtingsvakken. Ze doorlopen zelfstandig alle fasen van een onderzoeksproces: van het formuleren van een relevante en afgebakende onderzoeksvraag tot het presenteren van hun wetenschappelijk verslag in verschillende vormen (presentaties, posters, rondetafelgesprekken).

Inclusie

INCLUSIE-PROJECT

Ter Bank
Doorheen heel de school

TiP – Ter Bank inclusief Paridaens
Inclusief onderwijs op maandag. Klas Kris van Ter Bank en de leerlingen van Paridaens leven zich op een leuke, creatieve manier samen uit. Ze gaan naar toneel, dansen, zingen, maken kunst…

sdr

STUDIEKEUZEBEGELEIDING

Einde van elke graad
Studiekeuze

Op Paridaens vinden we het belangrijk dat een studiekeuze een doordachte beslissing is. Daarom organiseren we op verschillende scharniermomenten studiekeuzetrajecten.

In de eerste graad werken we in het eerste jaar met een horizonportfolio om elke leerling breed te oriënteren. In het tweede jaar doorloopt iedere leerling een stapsgewijs studiekeuzeproces, waarbij ook ouders en leraren betrokken zijn. Zo maak je kennis met de nieuwe structuur van de tweede graad en krijg je meer uitleg over specifieke termen zoals ‘finaliteit’ of ‘domeinoverschrijdende richtingen’. Verder krijgt elke leerling ook een individuele studiecoach in het keuzeproces. Tijdens dat proces probeer je aan de hand van reflectiemomenten een beeld te vormen van welke richting zowel binnen als buiten Paridaens het best bij je past en onderzoek je die verschillende opties via online tests, een studiekeuzebeurs en gesprekken met leerlingen en leerkrachten van de tweede graad.

Op het einde van de tweede graad volgt er opnieuw een belangrijke keuze: de overstap naar het vijfde jaar. Het studiekeuzetraject in het vierde jaar is gelijkaardig aan dat van de eerste graad: je denkt na over je profiel, je verzamelt voldoende informatie en je treedt in gesprek met verschillende mensen die je vooruit kunnen helpen. Ook hier krijgt iedere leerling een individuele studiecoach als ondersteuning in het keuzeproces.

Ten slotte worden ook onze zesdejaars intensief begeleid in hun keuze naar het hoger onderwijs. Op geregelde tijdstippen worden ze in verschillende sessies verplicht om na te denken over hoe ver ze staan in hun studiekeuzeproces. In het eerste trimester worden ze geïnformeerd over hoe ze een goede studiekeuze kunnen maken en waar ze hulp kunnen vinden. Ze volgen een gedifferentieerd traject, gevolgd door een feedbackgesprek met de klastitularis. Na Nieuwjaar volgt een bezoek aan de SID-in en kunnen ze in gesprek gaan met oud-leerlingen die hun studierichting komen voorstellen tijdens een infoavond. Tot slot verdiepen ze zich ook in de technische kant van het hoger onderwijs en worden ze wegwijs gemaakt in de wereld van studiepunten en leerkrediet. De voorlopige studiekeuze wordt besproken op een speciale klassenraad, gekoppeld aan een individueel gesprek tussen leerling en klastitularis, indien nodig ondersteund door andere vakleerkrachten.

Koepel_piramide

LEERLINGENRAAD

Alle Jaren
Allerlei activiteiten en acties

Vanaf het eerste tot en met het zesde jaar laten onze leerlingen hun stem horen en participeren zij actief mee aan het schoolleven. De eerste graad verzamelt zich in ‘leerlingenraadkwadraat’. Meer dan 100 leerlingen uit de tweede en derde graad engageren zich in verschillende teams en werken overkoepelende leerlingenraad. Onze school bruist van initiatief en engagement.