Parinieuws

Scholen moeten ervoor zorgen dat hun leerlingen geen blinde keuzes maken, ook op politiek vlak. Ze moeten op een kritische manier in de wereld staan.

“Paridaens is een warme school, waar ik veel hechte vrienden aan overgehouden heb.” Dat element kwam snel ter sprake in een babbel met oud-leerling Maya Retana (Latijn-Wetenschappen, afstudeerjaar 2017). Tot op vandaag maakt ze deel uit van een vriendengroep oud-leerlingen die elkaar regelmatig zien. “De Romereis was eigenlijk de kers op de taart: zo zijn er nog meer vriendschappen ontwikkeld over de klassen heen.”

Na Paridaens volgde Maya een vervolgopleiding Politieke Wetenschappen en een Master Internationale Politiek (KU Leuven). Op dit moment wil ze haar studentenloopbaan afsluiten met een Master-na-master Culturele Studies. Tijdens haar universitaire studies ging ze op Erasmus naar Oslo en zal ze ook nog een stage lopen in Wenen. “In Wenen zal ik werken in het Museum voor de Vrede. Het toewerken naar een meer vredevolle samenleving is een waarde die ik heb meegekregen in Team Hart Voor en die ik nog steeds belangrijk vind. Ik zie ze dan ook graag terugkomen in mijn stage of in een toekomstige job.”

Waarom Maya koos voor een opleiding Politieke Wetenschappen? Uit idealisme, vertelt ze. “Het politieke systeem is echter vaak een ontnuchtering wanneer dat idealisme aan de kant geschoven moet worden om een compromis te vinden.” Maya vindt dat we onze leerlingen moeten behoeden voor ondoordachte politieke keuzes en kritische geesten moeten creëren die burgerschap nastreven. “Toen ik in Team Inspraak zat, vocht ik voor meer actualiteit op school. Leerlingen moeten ook in alle studierichtingen leren hoe ze belastingbrieven en verzekeringsformulieren moeten invullen.” Het doet Maya dan ook plezier dat ze via haar broer te weten gekomen is dat we nu een vak zoals ‘Actua’ inrichten voor onze vijfdejaars en dat er ook burgerschapszin en economische doelen aan bod komen in het algemene vak MEAV. Dat vak wordt voorlopig alleen ingericht in het derde jaar, maar zal waarschijnlijk in de toekomst doorlopen in de hogere jaren.