Parinieuws

Paridaens in Antwerpen.
Rubens werd gegroet, Plantins boek doorbladerd.
Nottebohm werd bewonderd, de kathedraal beleefd.
’t Stad was (voor één dag) van ons