Ouderraad

WAT?

We komen een vijftal keer per jaar samen met de directie. Tijdens deze vergaderingen worden wij als ouders geïnformeerd over het schoolgebeuren en wisselen we van gedachten over pedagogische projecten.

We communiceren met de andere geledingen van de school (directie, leerlingenraad, schoolraad, overkoepelende schoolraad).

We organiseren activiteiten zoals de activiteitendag voor de eerstejaars op het einde van een examenperiode, financiële projecten ten voordele van de leerlingen… We werken mee aan activiteiten van de school zoals de opendeurdag, de restaurantdag, de eindejaarsreceptie van de zesdejaars…

Verschillende werkgroepen nemen de concrete uitwerking op zich.

WAAROM EEN OUDERRAAD?

Geïnformeerd worden over het reilen en zeilen van de school.

In functie van onze tijd en onze talenten mee school maken.

Onze ideeën, vragen, suggesties delen en communiceren met de directie, het schoolteam, de leerlingen. De vergaderingen van de ouderraad zijn een discussieplatform, een forum voor overleg en advies.

WIE ZIJN WE?

We zijn een groep enthousiaste, geëngageerde ouders die willen participeren aan het schoolgebeuren. Onze bedoeling is ouders, leerlingen en de school dichter bij elkaar te brengen. Heb je interesse en/of wil je ook je steentje bijdragen? Kom gerust eens naar één van de vergaderingen…

FAQ

Contact en info

Voorzitter: Patricia Bossens-Derynck
Secretaris: Lieve Van Hooydonck-Boschmans
Penningmeester: Etienne Louyest

Voor ideeën, vragen, voorstellen kunnen jullie de ouderraad contacteren via ouderraadparidaensleuven@gmail.com.

Vertegenwoordigers voor de schoolraad

Kaat Bauduin
Kristina Casteels
Patricia Derynck

Zin om deel te nemen aan de vergaderingen van de ouderraad, zin om occasioneel mee te werken aan activiteiten, werkgroepen (financieel project, communicatie, opvang eerstejaars, Denkcafé, Mep-project), heb je ideeën, vragen, bemerkingen?
Stuur een mailtje naar ouderraadparidaensleuven@gmail.com.

Vergaderdata

Data vergaderingen (telkens om 20 u, in het vergaderlokaal van de school 003)

Do  28/09/2017

Ma 13/11/2017

Di 16/01/2018

Woe 21/03/2018

Woe 29/05/2018

Data activiteiten

Restaurantdag : zaterdag 14 oktober 2017

Verkoop van … op oudercontacten: vrijdag 20 en dinsdag 24 oktober 2017

Opendeurdag: zaterdag 21 april 2018

Receptie laatstejaars: dinsdag 26 juni 2018

Verslagen

Via onderstaande link kunnen de verslagen van de vergaderingen van de ouderraad geraadpleegd worden:

http://paridaens.smartschool.be/index.php?module=Intradesk&folderID=8843&ssID=49

VCOV

De Vlaamse Confederatie van ouders en ouderverenigingen (VCOV) is de ouderkoepel van het vrij onderwijs, die alle ouders en de ouderverenigingen van de scholen van het katholieke net in Vlaanderen vertegenwoordigt.  De VCOV coacht ouderverenigingen en schoolteams en reikt daartoe ontzettend veel informatie aan, waarbij alles draait rond ouderparticipatie (via lezingen etc).

De ouderraad heeft zich lid gemaakt van de VCOV. Bijgevolg zijn alle ouders van onze school lid van de VCOV. Wie als ouder informatie op de website van de VCOV wil ophalen, moet zich eerst individueel registreren via de website www.vcov.be en daarna klikken op “registreer gratis”. Bij de keuze van de school klikken op “Paridaensinstituut secundair” (ook ouders van leerlingen van de eerste graad).

Op de website van de VCOV staat veel interessante informatie rond het schoolgebeuren. Registreer je vandaag nog!

X