Ouderraad

DOELSTELLINGEN

Ouders een stem geven.

Voeling houden met de school door informatie uit te wisselen.

3x per jaar zijn we actief aanwezig op evenementen van school. Op de restaurantdag en de receptie van de laatstejaars helpen we mee met en voor de school, op de opendeurdag zetten we onszelf in de kijker door onder andere een drankstandje open te houden waar ook iets klein kan gegeten worden.

Voor de plaats van afspraak en andere concrete informatie over de bijeenkomsten van deze werkgroep, contacteer ouderraadparidaenssecundair@gmail.com

Adviserende stem in de schoolraad.

Nadenken over thema’s en deze uitwerken in diverse werkgroepen.

Klankbord voor thema’s aangebracht door directie zoals hervorming onderwijs, zorgbeleid en ouderenquêtes.

WERKGROEPEN

Er zijn aparte werkgroepen opgericht om zich op specifieke thema’s te kunnen focussen. Steeds met Duurzaamheid als rode draad.

Werkgroep verkeersveiligheid

De werkgroep verkeersveiligheid streeft ernaar onze leerlingen zo veilig mogelijk door het verkeer te loodsen, in het bijzonder op weg van en naar school. Hiertoe zetten we allerlei acties op, vaak in samenwerking met leerlingen en leerkrachten én met onze lagere school. Enkele voorbeelden: prikacties rond het dragen van een helm en fluo, plaatsen van spaakreflectoren op alle fietsen, verkeerstips voor de leerlingen, verkoop van verkeersveilig materiaal aan geïnteresseerde ouders, zoeken naar en promoten van veilige ‘afzetplekken’ in de schoolomgeving, …

ouderraadparidaens.verkeer@gmail.com

Heb je zin om eens een vergadering bij te wonen, om mee te helpen met een activiteit of om lid te worden van onze werkgroep? Stuur dan een mailtje naar bovenstaand adres!

Werkgroep ondersteuning projecten

1x per jaar organiseren we een verkoop. De laatste jaren is dat de verkoop van wafels en fleece dekentjes. Dit doen we steeds tijdens de eerste oudercontacten van het jaar. Met de opbrengst kopen we iets voor de leerlingen. Zo hebben we al picknicktafels, circusmateriaal, een camera, … gekocht voor de leerlingen. Dit wordt steeds via de leerlingenraad en met de directie afgestemd.

Voor de plaats van afspraak en andere concrete informatie over de bijeenkomsten van deze werkgroep, contacteer ouderraadparidaenssecundair@gmail.com

voorafgaande vergadering: nog vast te leggen

vrijdag 18/10/2019 van 17-21u: verkoop wafels en dekentjes op oudercontacten

dinsdag 22/10/2019 van 17-21u: verkoop wafels en dekentjes op oudercontacten

Werkgroep Evenementen School

3x per jaar zijn we actief aanwezig op evenementen van school. Op de restaurantdag en de receptie van de laatstejaars helpen we mee met en voor de school, op de opendeurdag zetten we onszelf in de kijker door onder andere een drankstandje open te houden waar ook iets klein kan gegeten worden.

zaterdag 16 november 2019: Restaurantdag

zaterdag 8 maart 2020: Opendeurdag

donderdag 25 juni 2020: Receptie laatstejaars

Voor de plaats van afspraak en andere concrete informatie over de bijeenkomsten van deze werkgroep, contacteer ouderraadparidaenssecundair@gmail.com

Werkgroep Denkcafé

schooljaar 2019-2020: organisatie van interactieve informatieavond over een maatschappelijk actueel thema. De organisatie hiervan gebeurt afwisselend door ouderraden van Sint-Pieterscollege, Heilige-Drievuldigheidscollege en Paridaens. Dit schooljaar is het de beurt aan de ouderraad van Paridaens.

Werkgroep Bouw (op te starten)

Werkgroep Voeding (op te starten)

WIE ZIJN WE?

Een groep ouders die hun betrokkenheid willen tonen door hun interesses, ervaringen en/of expertises constructief te delen met de school en andere ouders.

FAQ

Contact en info

Voor ideeën, vragen, voorstellen kunnen jullie de ouderraad contacteren.

Zin om deel te nemen aan de vergaderingen van de ouderraad, zin om occasioneel mee te werken aan activiteiten, werkgroepen, bemerkingen? Stuur een mailtje naar ouderraadparidaenssecundair@gmail.com

Vergaderdata

Data vergaderingen (telkens om 20 u, in de Janseniustoren (via de brandgang))

Do 03/10/2019

Di 18/11/2019

Ma 20/01/2020

Di 17/03/2020

Ma 18/05/2020

Data activiteiten

Restaurantdag : zaterdag 15 november 2019

Verkoop van … op oudercontacten: vrijdag 18 en dinsdag 22 oktober 2018

Opendeurdag: zaterdag 8 maart 2020

Receptie laatstejaars: donderdag 25 juni 2020

X