Ouderraad

DOELSTELLINGEN

Ouders een stem geven.

Voeling houden met de school door informatie uit te wisselen.

3x per jaar zijn we actief aanwezig op evenementen van school. Op de restaurantdag en de receptie van de laatstejaars helpen we mee met en voor de school, op de opendeurdag zetten we onszelf in de kijker door onder andere een drankstandje open te houden waar ook iets klein kan gegeten worden.

Voor de plaats van afspraak en andere concrete informatie over de bijeenkomsten van deze werkgroep, contacteer ouderraadparidaenssecundair@gmail.com

Adviserende stem in de schoolraad.

Nadenken over thema’s en deze uitwerken in diverse werkgroepen.

Klankbord voor thema’s aangebracht door directie zoals hervorming onderwijs, zorgbeleid en ouderenquêtes.

WERKGROEPEN

Er zijn aparte werkgroepen opgericht om zich op specifieke thema’s te kunnen focussen. Steeds met Duurzaamheid als rode draad.

Werkgroep verkeersveiligheid

De werkgroep verkeersveiligheid streeft ernaar onze leerlingen zo veilig mogelijk door het verkeer te loodsen, in het bijzonder op weg van en naar school. Hiertoe zetten we allerlei acties op, vaak in samenwerking met leerlingen en leerkrachten én met onze lagere school. Enkele voorbeelden: prikacties rond het dragen van een helm en fluo, plaatsen van spaakreflectoren op alle fietsen, verkeerstips voor de leerlingen, verkoop van verkeersveilig materiaal aan geïnteresseerde ouders, zoeken naar en promoten van veilige ‘afzetplekken’ in de schoolomgeving, …

ouderraadparidaens.verkeer@gmail.com

maandag 10/9/2018 om 20u:  startvergadering Werkgroep Verkeer. Onderwerp: planning en voorbereiding van de activiteiten voor dit schooljaar.

dinsdag 18/9/2018 om 20u: campusvergadering Mobiliteit en Verkeer (samen met de lagere school). Onderwerp: het zoeken en promoten van ‘afzetplekken’ voor leerlingen die met de auto naar school gebracht worden.

Voor de plaats van afspraak en andere concrete informatie over de bijeenkomsten van deze werkgroep, contacteer ouderraadparidaens.verkeer [at] gmail.com

Werkgroep ondersteuning projecten

1x per jaar organiseren we een verkoop. De laatste jaren is dat de verkoop van wafels en fleece dekentjes. Dit doen we steeds tijdens de eerste oudercontacten van het jaar. Met de opbrengst kopen we iets voor de leerlingen. Zo hebben we al picknicktafels, circusmateriaal, een camera, … gekocht voor de leerlingen. Dit wordt steeds via de leerlingenraad en met de directie afgestemd.

Voor de plaats van afspraak en andere concrete informatie over de bijeenkomsten van deze werkgroep, contacteer ouderraadparidaenssecundair@gmail.com

voorafgaande vergadering: nog vast te leggen

vrijdag 19/10/2018 van 17-21u: verkoop wafels en dekentjes op oudercontacten

dinsdag 23/10/2018 van 17-21u: verkoop wafels en dekentjes op oudercontacten

Werkgroep Evenementen School

3x per jaar zijn we actief aanwezig op evenementen van school. Op de restaurantdag en de receptie van de laatstejaars helpen we mee met en voor de school, op de opendeurdag zetten we onszelf in de kijker door onder andere een drankstandje open te houden waar ook iets klein kan gegeten worden.

zaterdag 10 november 2018: Restaurantdag

zaterdag 4 mei 2019: Opendeurdag

dinsdag 25 juni 2019: Receptie laatstejaars

Voor de plaats van afspraak en andere concrete informatie over de bijeenkomsten van deze werkgroep, contacteer ouderraadparidaenssecundair@gmail.com

Werkgroep Denkcafé

schooljaar 2019-2020: organisatie van interactieve informatieavond over een maatschappelijk actueel thema. De organisatie hiervan gebeurt afwisselend door ouderraden van Sint-Pieterscollege, Heilige-Drievuldigheidscollege en Paridaens.

Werkgroep Bouw (op te starten)

Werkgroep Voeding (op te starten)

WIE ZIJN WE?

Een groep ouders die hun betrokkenheid willen tonen door hun interesses, ervaringen en/of expertises constructief te delen met de school en andere ouders.

FAQ

Contact en info

Voor ideeën, vragen, voorstellen kunnen jullie de ouderraad contacteren.

Zin om deel te nemen aan de vergaderingen van de ouderraad, zin om occasioneel mee te werken aan activiteiten, werkgroepen, bemerkingen? Stuur een mailtje naar ouderraadparidaenssecundair@gmail.com

Vergaderdata

Data vergaderingen (telkens om 20 u, in het vergaderlokaal van de school 003)

Wo 03/10/2018

Di 3/12/2018

Ma 21/01/2019

Do 28/3/2019

Di 14/5/2019

Data activiteiten

Restaurantdag : zaterdag 10 november 2018

Verkoop van … op oudercontacten: vrijdag 19 en dinsdag 23 oktober 2018

Opendeurdag: zaterdag 4 mei 2019

Receptie laatstejaars: dinsdag 25 juni 2019

X