Ouderraad

DOELSTELLINGEN

Ouders een stem geven.

Voeling houden met de school door informatie uit te wisselen.

Meedenken en constructief een mening geven over de pedagogische aanpak.

Adviserende stem in de schoolraad.

Nadenken over thema’s en deze uitwerken in diverse werkgroepen.

Klankbord voor thema’s aangebracht door directie zoals hervorming onderwijs, zorgbeleid en ouderenquêtes.

WERKGROEPEN

Er zijn aparte werkgroepen opgericht om zich op specifieke thema’s te kunnen focussen. Steeds met Duurzaamheid als rode draad.

Werkgroep verkeersveiligheid

maandag 10/9/2018 om 20u:  startvergadering Werkgroep Verkeer. Onderwerp: planning en voorbereiding van de activiteiten voor dit schooljaar.

dinsdag 18/9/2018 om 20u: campusvergadering Mobiliteit en Verkeer (samen met de lagere school). Onderwerp: het zoeken en promoten van ‘afzetplekken’ voor leerlingen die met de auto naar school gebracht worden.

Voor de plaats van afspraak en andere concrete informatie over de bijeenkomsten van deze werkgroep, contacteer ouderraadparidaens.verkeer [at] gmail.com

Werkgroep ondersteuning projecten

voorafgaande vergadering: nog vast te leggen

vrijdag 19/10/2018 van 17-21u: verkoop wafels en dekentjes op oudercontacten

dinsdag 23/10/2018 van 17-21u: verkoop wafels en dekentjes op oudercontacten

Werkgroep Evenementen School

zaterdag 10 november 2018: Restaurantdag

zaterdag 4 mei 2019: Opendeurdag

dinsdag 25 juni 2019: Receptie laatstejaars

Werkgroep Denkcafé

schooljaar 2019-2020: organisatie van interactieve informatieavond over een maatschappelijk actueel thema. De organisatie hiervan gebeurt afwisselend door ouderraden van Sint-Pieterscollege, Heilige-Drievuldigheidscollege en Paridaens.

Werkgroep Bouw (op te starten)

Werkgroep Voeding (op te starten)

WIE ZIJN WE?

Een groep ouders die hun betrokkenheid willen tonen door hun interesses, ervaringen en/of expertises constructief te delen met de school en andere ouders.

FAQ

Contact en info

Zin om deel te nemen aan de vergaderingen van de ouderraad, zin om occasioneel mee te werken aan activiteiten, werkgroepen (financieel project, communicatie, opvang eerstejaars, Denkcafé, Mep-project), heb je ideeën, vragen, bemerkingen?
Stuur een mailtje naar ouderraadparidaensleuven@gmail.com.

Vergaderdata

Data vergaderingen (telkens om 20 u, in het vergaderlokaal van de school 003)

Wo 03/10/2018

Di 13/11/2018

Ma 21/01/2019

Do 28/3/2019

Di 14/5/2019

Data activiteiten

Restaurantdag : zaterdag 10 november 2018

Verkoop van … op oudercontacten: vrijdag 19 en dinsdag 23 oktober 2018

Opendeurdag: zaterdag 4 mei 2019

Receptie laatstejaars: dinsdag 25 juni 2019

X