Ouderraad

DOELSTELLINGEN

Ouders een stem geven.

Voeling houden met de school door informatie uit te wisselen.

3x per jaar zijn we actief aanwezig op evenementen van school. Op de restaurantdag en de receptie van de laatstejaars helpen we mee met en voor de school, op de opendeurdag zetten we onszelf in de kijker door onder andere een drankstandje open te houden waar ook iets klein kan gegeten worden.

Voor de plaats van afspraak en andere concrete informatie over de bijeenkomsten van deze werkgroep, contacteer ouderraadso@paridaens.be

Adviserende stem in de schoolraad.

Nadenken over thema’s en deze uitwerken in diverse werkgroepen.

Klankbord voor thema’s aangebracht door directie zoals hervorming onderwijs, zorgbeleid en ouderenquêtes.

WERKGROEPEN

Er zijn aparte werkgroepen opgericht om zich op specifieke thema’s te kunnen focussen. Steeds met Duurzaamheid als rode draad.

Werkgroep verkeersveiligheid

De werkgroep verkeersveiligheid streeft ernaar onze leerlingen zo veilig mogelijk door het verkeer te loodsen, in het bijzonder op weg van en naar school. Hiertoe zetten we allerlei acties op, vaak in samenwerking met leerlingen en leerkrachten én met onze lagere school. Enkele voorbeelden: prikacties rond het dragen van een helm en fluo, plaatsen van spaakreflectoren op alle fietsen, verkeerstips voor de leerlingen, verkoop van verkeersveilig materiaal aan geïnteresseerde ouders, zoeken naar en promoten van veilige ‘afzetplekken’ in de schoolomgeving, …

ouderraadso@paridaens.be

Heb je zin om eens een vergadering bij te wonen, om mee te helpen met een activiteit of om lid te worden van onze werkgroep? Stuur dan een mailtje naar bovenstaand adres!

Werkgroep ondersteuning projecten

1x per jaar organiseren we een verkoop. De laatste jaren is dat de verkoop van wafels en fleece dekentjes. Dit doen we steeds tijdens de eerste oudercontacten van het jaar. Met de opbrengst kopen we iets voor de leerlingen. Zo hebben we al picknicktafels, circusmateriaal, een camera, … gekocht voor de leerlingen. Dit wordt steeds via de leerlingenraad en met de directie afgestemd.

Voor de plaats van afspraak en andere concrete informatie over de bijeenkomsten van deze werkgroep, contacteer ouderraadso@paridaens.be

Werkgroep Evenementen School

3x per jaar zijn we actief aanwezig op evenementen van school. Op de restaurantdag en de receptie van de laatstejaars helpen we mee met en voor de school, op de opendeurdag zetten we onszelf in de kijker door onder andere een drankstandje open te houden waar ook iets klein kan gegeten worden.

Werkgroep Denkcafé

De organisatie van interactieve informatieavond over een maatschappelijk actueel thema. De organisatie hiervan gebeurt afwisselend door ouderraden van Sint-Pieterscollege, Heilige-Drievuldigheidscollege en Paridaens.

WIE ZIJN WE?

Een groep ouders die hun betrokkenheid willen tonen door hun interesses, ervaringen en/of expertises constructief te delen met de school en andere ouders.

FAQ

Contact en info

Voor ideeën, vragen, voorstellen kunnen jullie de ouderraad contacteren.

Zin om deel te nemen aan de vergaderingen van de ouderraad, zin om occasioneel mee te werken aan activiteiten, werkgroepen, bemerkingen? Stuur een mailtje naar ouderraadso@paridaens.be

Kalender

In de loop van het schooljaar 2022-2023 vergaderen we op, de vergaderingen starten steeds om 20u00:

dinsdag 19/09/2023

donderdag 09/11/2023

dinsdag 30/01/2024

woensdag 13/03/2024

donderdag 16/05/2024