Parinieuws

In het Model Europees Parlement (MEP) debatteren middelbare scholieren van het 4e jaar uit Noord-Brabant en Vlaanderen een week lang over actuele Europese kwesties. De simulatiezittingen van het Europees Parlement wijzen jongeren die opgroeien in de Europese Unie op hun Europese identiteit, ze bereiden zich voor op een commissievraagstuk (gendergelijkheid, TTIP, euroscepticisme, terrorismebestrijding, …) en verdiepen zich dan met de commissie in mogelijke preambules (problemen) en clausules (oplossingen) die ze dan ter stemming voorleggen aan het parlement. Er worden pleidooien gehouden, amendementen ingediend, tegenspeeches geschreven, vragen beantwoord in het open debat. Er wordt bovendien gelet op gepaste kledij en taalgebruik.

Elke dialoog gaat via de voorzitter waarbij je telkens formeel dankt voor het woord: “Dank u voor het woord, mevrouw/mijnheer de voorzitter”.

MEP 2016 ging door van zo 17 tot vr 22 april in ‘s-Hertogenbosch! De parlementariërs, journalisten en begeleiders van scholen uit Noord-Brabant en Vlaanderen streken een week lang neer in de oude hertogstad. We zijn heel fier op onze deelnemende leerlingen (6 parlementariërs, 2 journalisten en een presidiumlid): ze gingen er helemaal voor, voor de ervaring en voor Europa. Wat deze groep typeerde was hun gedrevenheid en sociale ingesteldheid. Niemand voelde zich niet goed in zijn ‘rol’. Bovendien vormden ze heel snel een hechte groep met de 5 Nederlandse jongeren, met wie ze samen Frankrijk vertegenwoordigden.
Eigenlijk verdienden ze het allemaal, maar de plaatsjes voor een vervolg zijn beperkt. Twee leerlingen (Helena Baeck en Sara Rottiers) hebben het geluk volgend jaar te mogen deelnemen aan MEP internationaal. Proficiat!

Ook Marie Mertens verdient een pluim. Ze heeft er een heuse MEP-carrière op zitten: 2 jaar geleden was ze parlementariër, vorig jaar commissievoorzitster, dit jaar lid van het 3-koppige presidium.

Tot slot een impressie van één van de deelnemers: ” Bestaat er zoiets als het ‘ik skip school en doe voltijds mep-lessenpakket? Ik pleit voor opneming ervan in het leerplan. Snik. “, Helena Baeck, 4B

See more at: http://www.mepnoordbrabant.nl