Parinieuws

“Is Aeneas een hobbit?” Dat was het uitgangspunt van de lezing door Tolkien-expert Jaan Couvreur binnen het kader van de lessen Latijn in het vijfdejaar. De leerlingen hingen aan de lippen van deze gastspreker. Is Tolkien een master-thief van Vergilius’ epos?

Zijn er overeenkomsten en verschillen tussen de Aeneïs  en The Lord of the Rings?

Waarom deze les? Omdat de Latinisten van het vijfde jaar al vier maanden het epos van Vergilius bestuderen. Ze leren nadenken over de inhoud, de themata en Vergilius’ bedoeling: de bewuste mix van politieke propaganda en mythologische-historische aspecten, doorspekt met een diep psychologisch inzicht in het wezen van de mensheid. Plichtsbewuste, menselijke helden moeten lijden en genade leren hebben, om doorheen dit proces te komen tot een wereld met meer orde en stabiliteit. Inzichten die ook Tolkien wou meegeven. Deze boeiende uiteenzetting bewijst nog maar eens hoe verrijkend en relevant de trage lectuur van Latijnse teksten kan zijn.