Naar een vernieuwde eerste graad in KSLeuven: stevige wortels en brede horizonten …

KSLeuven_illustr-01

Twaalf scholen, één verhaal

De scholengemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Leuven of kortweg KSLeuven omvat 12 eerste graden in de regio Leuven. Net als onze leerlingen heeft elk van die scholen een eigen DNA. Dat is een goede zaak. Maar geen enkele school is een eiland op zich: de vernieuwde eerste graad hebben we dan ook van bij de start samen uitgewerkt, van visie tot lessentabel. Het resultaat is één verhaal waarin elke school zich vindt en tegelijk zijn eigen karakter behoudt.

We blijven geworteld in een stevige onderwijstraditie, maar kijken resoluut vooruit met een frisse blik op onderwijs en op leren. We durven experimenteren, niet lukraak, maar vanuit een wetenschappelijke onderbouw. Altijd met het oog op kwalitatief, eigentijds onderwijs. Daarom maken we samen onderwijs.

Een ferme eerste stap

De eerste graad is een belangrijk scharniermoment tussen de lagere school en de verdere studieloopbaan. Ons sterke en enthousiaste lerarenteam zorgt ervoor dat leerlingen die stap durven te zetten én die ook goed zetten.
Elke leerling, met welke achtergrond ook, heten we graag welkom in onze gemeenschap. We bieden een veilige en warme omgeving waarin leerlingen en leraren samenwerken aan groei, competenties, vertrouwen in zichzelf en de anderen. Leerlingen krijgen bij ons de kans om met vallen en opstaan en met de vanzelfsprekende tempoverschillen hun eigen weg te zoeken. Met de nodige ondersteuning groeit ook de veerkracht. En we laten niet los tot elke leerling zijn plek gevonden heeft en graag naar school komt.

KSLeuven_illustr-02
KSLeuven_illustr-03

Een flinke portie ‘goesting in leren’

Leren en vooral leerplezier staan bij ons voorop. We weten dat elke leerling anders is en dat leren nooit in een rechte lijn van X naar Y verloopt. De ene draagt soms zevenmijlslaarzen, de andere komt op kousenvoeten. Onze leraren waarderen die verschillen. Elke dag doen ze hun best hun leerlingen te laten groeien en schitteren. Motivatie, zin in leren en (zelf)vertrouwen vormen de rode draad.

Leraren zijn onze sterkte en onze motor. Ze zijn stuk voor stuk expert in hun domein en ze zorgen voor een gevarieerde onderwijsaanpak. In de vernieuwde eerste graad kunnen leraren nog meer dan vroeger variëren, van duidelijke instructies en team-teaching tot onderzoek en exploratie. Meer uitleg nodig? Uiteraard kan dat. Een extra uitdaging? De leraren voorzien die graag. Alleen of samen werken? Ook dat is mogelijk.
We voorzien ook keuzegedeeltes: in de A-stroom bouwen we flexuren Nederlands, Frans en wiskunde in. Hier kan een leerling zelfs helemaal het tempo, de planning en de aanpak bepalen. In de plaats van flexuren kan je in de A-stroom ook kiezen voor verdieping Latijn. In de B-stroom maken de leerlingen keuzes uit drie LABs: sportLAB, digiLAB en creaLAB.

Ook evalueren hoort bij leren. De leraren zetten samen met de leerlingen duidelijke doelen voorop, zodat die weten wat van hen wordt verwacht. Dat gaat niet alleen om kennen en kunnen, maar ook om groeien als persoon en in de groep. Leraren geven opbouwende feedback. Ze laten de leerlingen bewust stilstaan bij het eigen leerproces en bekijken samen met de ouders het traject. Een cijfer is bij ons geen eindpunt, maar een tussenstop in het leerproces.

Een brede horizon

Een brede algemene vorming is een must, daar zijn we van overtuigd. In onze vernieuwde eerste graad krijgen leerlingen nog altijd een stevige basis mee. Nog veel meer dan vroeger is dit geen loutere optelsom van aparte vakken. We leggen uitdrukkelijk verbanden en halen muren tussen vakken neer. Zo is de leerstof geen saaie stof maar zuurstof, en krijgen leerlingen energie en zin in meer.

Die ‘meer’ geven we ze graag. Leren is ook onbekende horizonten durven opzoeken en samen met je leraren routes durven uitstippelen in een wereld die continu in verandering is. Tijdens de horizonuren krijgen leerlingen de tijd en de ruimte om op verkenning te gaan, in de klas en daarbuiten, bij zichzelf en in de groep: STEM, taal en cultuur, economie en organisatie, maatschappij en welzijn … het komt allemaal aan bod. Teams van leraren over de scholen heen werken in de A-stroom verkennende en uitdagende modules uit. We laten leerlingen ook zelf een van de modules bepalen. Zo leren ze ondernemen, creatief denken en kritisch zijn. Ook in de B-stroom mogen leerlingen volop ontdekken: de verkenning van de verschillende modules vindt plaats in de hele lessentabel en in alle vakken.

Met onze vernieuwde eerste graad krijgen leerlingen voluit kansen om hun eigen capaciteiten, interesses en talenten te ontdekken. Hierdoor kunnen ze na twee jaar doordacht een goede keuze maken voor de tweede graad. We geven leerlingen het vertrouwen om de lat hoog te leggen. Zo blijven ze niet alleen overeind, maar maken ze vanuit succeservaringen vol overtuiging een studiekeuze die hen in het spoor van hun toekomst zet. Met ons verhaal helpen we hen om hun eigen verhaal te schrijven en ver te durven reiken.

Zoals elke nieuwe leerling, kijken we al uit naar 1 september 2019, om ons verhaal tot leven te laten komen. Samen met leraren, leerlingen en ouders!

KSLeuven_illustr-04