Parinieuws

Donderdag 4 en dinsdag 9 mei namen leerlingen van het 5de jaar wetenschappen deel aan het kernfysicalab van de KUL. In een veilige meetomgeving voerden zij proeven uit met radioactieve bronnen. Aan de hand van metingen met een Geiger-Müller teller konden ze straling en bronnen identificeren en nagaan welke invloed afstand en medium hebben op de intensiteit van de straling. Ook de leerstof magnetisme kwam aan bod door de afbuiging te bestuderen van bèta straling in dit veld: een leerrijke ervaring.