Parinieuws

Op  woensdag 22 februari werd voor de zesdejaars uit de alle wetenschappelijke richtingen het startschot gegeven voor “Junior College STEM”.

Zij zullen zich de komende maanden verdiepen in de bouw en de werking van het “cochleair implantaat”, een technologisch hoogstandje dat (bijna) volledig dove mensen in staat stelt om toch nog geluiden waar te nemen. Professor Astrid van Wieringen, lid van een onderzoeksgroep rond cochleaire implantaten aan het departement Neurowetenschappen van de KUL, heeft de werking van het gehoor en de verschillende vormen van gehoorschade en gehoorverlies toegelicht en dit gekoppeld aan de mogelijkheden van het implantaat. Haar uitleg werd aangevuld door getuigenissen van Kobe De Clerck en Benoît Ramakers, die zelf al sinds hun baby- of kindertijd zo’n implantaat dragen.

Zij waren de ideale personen om de leerlingen duidelijk te maken wat zo’n implantaat voor een dove kan betekenen, maar eveneens wat de beperkingen zijn.  Een boeiende voormiddag!