Parinieuws

aan elke kunst- of erfgoedliefhebber, en zeker aan wie ergens nog een band heeft met het voormalige kloostergebouw van de dochters van Maria op het Damiaanplein.

De KULeuven (de huidige eigenaar van het gebouw) heeft in het Hollands College een fondsenwervingscampagne lopen voor een nieuw glasraam in de trappenhal van Jan Vanriet. Het oorspronkelijke glasraam werd vernield tijdens de bombardementen van de tweede wereldoorlog. Het streefbedrag is €2.000. Het project loopt tot en met 31 maart (voor meer informatie hierover: https://alum.kuleuven.be/erfgoedfonds/hollandscollege of www.erfgoedfonds.be).

Elke steun is heel welkom!

X